Všechna pole s hvězdičkou (*) jsou povinná.

Vaše heslo musí obsahovat nejméně jedno velké písmeno, jedno malé písmeno a 1 číslo, a musí mít nejméně 8 znaků.

Hesla se neshodují.

Zadejte prosím platné 9místné telefonní číslo (+420-XXXXXXXXX)

Vítejte ve Viatris Connect


Viatris Connect je speciální platforma pro zdravotnické profesionály, kde naleznete odborné materiály a informace, které vám pomohou ve vaší práci s pacienty.

Pokud jste si již dříve vytvořili účet na odborných webových stránkách společnosti Viatris, použijte tyto údaje k přihlášení. Pokud ne, registrujte se nyní.

EXPERT
Naše rozsáhlé centrum znalostí nabízí důležité informace pro vaši terapeutickou oblast.

ZDROJE
Zpřístupnění znalostí a programů pro pomoc pacientům.

PODPORA
Získejte podporu od odborníků.

Vážená paní, pane, upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník). Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:
  1. 1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. 2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.
Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás, že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.